Susţinerea Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în UTA Găgăuzia şi Taraclia

Obiectiv

Programul SARD își propune să intensifice colaborarea între autoritățile centrale şi cele locale, precum şi între organizaţiile regionale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, în scopul stimulării dezvoltării socio-economice a regiunii și a Republicii Moldova în ansamblu. Programul va contribui la dezvoltarea sectorului agroalimentar, promovarea iniţiativelor antreprenoriale locale, crearea locurilor de muncă şi sporirea veniturilor populaţiei din UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia.

Programul  are următoarele componente:

  • Componenta 1: Intensificarea dialogului şi abilitarea comunităţilor;
  • Componenta 2: Susţinerea iniţiativelor antreprenoriale locale şi dezvoltarea ÎMM-urilor;
  • Componenta 3: Renovarea obiectivelor de infrastructură de dimensiuni reduse şi promovarea cooperării intercomunitare.

Intervenţia propusă va avea drept scop soluţionarea principalelor lacune identificate în documentul strategic principal de dezvoltare a regiunii[1] în concordanţă cu Strategia de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural „Moldova 2020”, Strategia de dezvoltare a sectorului ÎMM-urilor 2020, precum şi cu Strategia Naţională de Dezvoltare.

[1] Analiza situaţiei economice şi potenţialului de dezvoltare în UTAG (Expert-Grup), Oportunităţile investiţionale în Găgăuzia (IDIS, LGI/OSI), Strategia de dezvoltare socio-economică (2009-2015), Strategia de dezvoltare şi susţinere a ÎMM-urilor (2012-2014)

Rezultate scontate

  • Cooperare sporită în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale între autoritățile naţionale şi cele locale din UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia
  • Abilitarea comunităţilor locale în vederea participării active la procesul de luare a deciziilor şi de dezvoltare a localităţilor lor, precum şi în vederea integrării necesităţilor femeilor şi bărbaţilor, în special, a celor defavorizaţi şi vulnerabili
  • Infrastructură consolidată de susţinere a businessului rural în regiunile vizate în vederea dezvoltării ÎMM-urilor
  • Promovarea angajării în câmpul muncii şi susţinerea  antreprenoriatului local în regiunile  ţintă,  prin intermediul Centrului Regional SYSLAB din Comrat
  • Acces sporit la servicii publice de calitate pentru 40 de localităţi şi 7 grupuri de localităţi din UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia.

Bugetul total al programului SARD este de 6,5 milioane Euro, oferiți de Uniunea Europeană. Programul este implementat de PNUD în perioada 2016-2018.