1800-9090-8089
help@borntogive.com

Blog

Iniţiativa UE LEADER de dezvoltare rurală aduce rezultate promiţătoare în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia

78 de proiecte vor stimula dezvoltarea rurală în UTA Găgăuzia, Taraclia și localitățile învecinate. Proiectele sunt susținute de Uniunea Europeană în cadrul inițiativei LEADER. Grupurile de acțiune locală (GAL-uri), responsabile de elaborarea și implementarea proiectelor, s-au întâlnit astăzi la o conferință, organizată împreună cu un iarmaroc în aer liber, ca să prezinte rezultatele activităţilor lor, să facă schimb de experiență și să promoveze produsele locale. Evenimentul a fost organizat la Chişinău de programul „Susţinerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia”, finanţat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD.

Un festival regional al covoarelor, o întreprindere de producere a condimentelor și plantelor medicinale sau de cultivare a căpșunilor în sere, construcția unei piețe rurale, amenajarea unor terenuri de joacă, înființarea unei pensiuni turistice cu specific național – sunt doar câteva exemple de proiecte implementate de 8 GAL-uri, create anul trecut în cadrul programului SARD. GAL-urile cuprind teritoriul a 44 de localități rurale din UTA Găgăuzia, raionul Taraclia și localitățile învecinate. Ele sunt formate din reprezentanți ai autorităților locale, sectorului privat și societății civile din aceste localități.

Pentru a realiza cele 78 de proiecte de dezvoltare socio-economică și de mediu a satelor, care au fost selectate în cadrul unui concurs de granturi, fiecare GAL a beneficiat de 30.000 de euro din partea Uniunii Europene. 20% din bugetul proiectelor sunt acoperite de către GAL-uri, în numerar sau în natură.

Ambasadorul Peter Michalko, Șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, care a participat la eveniment, a menționat: „Agricultura și dezvoltarea rurală sunt sectoare-cheie pentru o dezvoltare economică durabilă. Programul LEADER este conceput pentru a ajuta actorii din mediul rural să ia în considerare pe termen lung potențialul regiunii lor. Este necesar să se acorde o atenție deosebită rețelelor de parteneriat și schimului de experiență, care trebuie construite în interiorul regiunilor țării. Această inițiativă, implementată în cadrul programului SARD, finanțat de UE, a ajutat UTA Găgăuzia și raionul Taraclia să creeze noi afaceri și oportunități de angajare pentru populație”.

Participanții la eveniment au abordat beneficiile abordării UE LEADER pentru localitățile rurale și au discutat despre perspectivele de extindere a acestei inițiative la nivel național.

„Avem avantajul să beneficiem nu doar de susținere financiară, ci și de mentorat și asistență tehnică la fiecare etapă, inclusiv vizite de studiu, astfel încât să putem aplica cu succes inițiativa LEADER la nivel local. Acest lucru ne-a ajutat să identificăm problemele locale și să găsim cele mai bune soluții pentru rezolvarea lor, să valorificăm potenţialul și resursele locale, așa cum am văzut în multe țări europene”, spune Mihail Esir, membru activ al GAL „ECO DÜZ Ialpugel”, care cuprinde teritoriul a cinci localități rurale din UTA Găgăuzia.

La iarmarocul organizat în cadrul conferinței au fost prezentate produse tradiționale locale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia. Vizitatorii au avut ocazia să guste produse tradiționale, cum ar fi baur, gozleme, cavirma sau banita și au putut să cumpere diferite obiecte realizate manual. Banii astfel obţinuţi vor fi donați GAL-urilor.

Potrivit Valentinei Caichi, prima satului Chiriet Lunga și președinta GAL „Eco Bugeac”, abordarea LEADER prevede acțiuni integrate și multisectoriale și creează un mecanism durabil, incluziv și inovator de luare a deciziilor privind acțiunile de dezvoltare locală, mecanism bazat pe principiul de jos în sus. Toate acestea reprezintă premise serioase pentru îndeplinirea obiectivului strategic general al fiecărui GAL – crearea locurilor de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale locuitorilor, atragerea turiștilor și a investitorilor în sate.

Experta europeană pentru dezvoltare rurală, Marta Marczis, a menționat la eveniment că experiența acumulată în cadrul programului SARD contribuie la implementarea de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a metodologiei europene LEADER la nivel național. De asemenea, aceasta reprezintă un model pentru ONG-urile naționale care testează această metodologie în alte regiuni ale țării. „Ghidul și metodologia de implementare a inițiativei LEADER, elaborate în cadrul programului SARD, precum și studiul de identificare a formei juridice de înregistrare a GAL-urilor în Republica Moldova au fost deja distribuite tuturor părților interesate. Toată experienţa acumulată până în prezent la capitolul implementării programului LEADER va duce, în mod inevitabil, la dezvoltarea socio-economică a zonelor rurale”, a menționat experta.

ONG-urile, care au aplicat în iniţiativele lor metoda ce permite comunităţilor locale să înfiinţeze GAL-uri în alte regiuni ale țării, au fost de asemenea invitate la evenimentul LEADER de la Chișinău. Participarea lor a fost un prim prilej de a crea o rețea a GAL-urilor din Moldova.

Kirsten Birke Lund, membră a Consiliului Asociaţiei Europene LEADER pentru Dezvoltare Rurală (ELARD) și una dintre vorbitorii din cadrul conferinţei, a declarat că relaționarea este unul dintre principalele instrumente pentru fortificarea la nivel local a iniţiativei LEADER prin oferirea de posibilităţi membrilor GAL-urilor să facă schimb de cunoştinţe, să comunice cu părțile interesate guvernamentale relevante și să elaboreze proiecte comune.

La eveniment, Dafina Gercheva, Coordonatoarea Rezidentă ONU și Reprezentanta Permanentă PNUD în Republica Moldova, a remarcat: „Mă bucur să văd că experiența de pilotare a abordării LEADER în cadrul programului SARD, finanțat de UE și implementat de PNUD, a fost esențială pentru înființarea altor GAL-uri în zona de nord și în cea de centru a Republicii Moldova. Evenimentul de astăzi va pune bazele creării unei platforme care să permită implementarea abordării LEADER în toate regiunile Moldovei. De asemenea, va oferi oportunități ample pentru schimbul de cunoștințe și experiențe, precum și pentru crearea unor rețele de parteneriat între toți actorii implicați în proiectarea și implementarea inițiativelor rurale în Moldova”.

Primul program LEADER (Legăturile dintre acţiunile pentru dezvoltarea economiei rurale) a fost inițiat în statele membre ale UE, în anul 1991. Din anul 2013, metoda LEADER, întitulată „Dezvoltarea locală condusă de comunităţi”, a fost extinsă atât în zonele urbane și de coastă, cât și la nivel geografic, fiind implementată, cu asistenţa UE și a altor parteneri de dezvoltare, în țările aflate în perioada de pre-aderare la UE și în țările învecinate.

Finanțat de Uniunea Europeană cu 6,5 milioane de euro și implementat de PNUD, programul SARD intenționează să intensifice în perioada 2016-2018 colaborarea dintre autorităţile centrale și cele locale, precum și dintre organizaţiile regionale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, în scopul îmbunătăţirii capacităților administrațiilor publice locale și favorizării dezvoltării socio-economice a regiunii și a Republicii Moldova în ansamblu.

Persoana de contact pentru mass-media: Natalia Costaș, consultantă naţională în comunicare, programul SARD, Tel.: 069 22 11 41; E-mail: natalia.costas@undp.org