1800-9090-8089
help@borntogive.com

Blog

Un model inovator de dezvoltare rurală este aplicat în Găgăuzia și Taraclia cu sprijinul Uniunii Europene

IMG_9285În UTA Găgăuzia și raionul Taraclia este pusă în aplicare abordarea Leader, care de peste 20 de ani este un instrument eficient de dezvoltare rurală în mai multe țări europene. Implementarea acestei abordări are loc cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, oferit prin intermediul programului “Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și Taraclia” (SARD).

Abordarea Leader urmărește să încurajează participarea populației rurale, prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL-uri), la analiza problemelor cu care se confruntă comunitatea, definirea unei strategii de dezvoltare și trasarea soluțiilor și pașilor de urmat.

Primele patru Acorduri de intenție pentru formarea GAL-urilor au fost semnate de 21 de localități din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, care au decis să aplice conceptul Leader în regiune. “Aceste Acorduri sunt un exemplu concret al modului în care oameni cu inițiativă, autorități locale, reprezentanți ai mediului de afaceri și societății civile pot lucra împreună pentru a pune în aplicare propriile inițiative și a atrage finanțări pentru realizarea unor proiecte economice, sociale sau culturale la nivel local”, a declarat Vadim Ceban, prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al Găgăuziei.

Semnarea acestor patru Acorduri de intenție reprezintă o continuare a activităților susținute financiar de Uniunea Europeană în cadrul programului SARD în vederea aplicării metodologiei Leader în Republica Moldova. Anterior au fost organizate mai multe seminare pentru locuitorii din regiune, reprezentanții mediului de afaceri și societății civile, precum și pentru factorii de decizie de nivel central și regional. De asemenea, în toamna acestui an, 35 de persoane au efectuat vizite de studiu în Polonia, Lituania, România și Bulgaria, pentru a prelua bunele practici a acestor țări în realizarea conceptului Leader.

Metodologia Leader este o șansă reală pentru dezvoltarea rurală a Republicii Moldova. De această părere sunt reprezentanții societății civile și instituțiilor de resort din Ungaria, România și Lituania, care au  împărtășit locuitorilor din Găgăuzia și Taralia experiența și rezultatele obținute de țările lor ca urmare a implementării acestui concept. „Leader este un instrument important pentru România în sporirea dezvoltării economice și sociale a zonelor rurale, reducerea disparităților dintre oraș și sat și promovarea incluziunii sociale”, a declarat Alecsandra Rusu, șefa serviciului Autorității de management pentru PNDR a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România.

Potrivit expertei internaționale Mártei Márczis, Leader poate aduce modificări considerabile în viața cotidiană a oamenilor din zonele rurale și poate juca un rol important în susținerea unor inițiative inovatoare pentru problemele din mediul rural. De acest lucru urmează să se convingă în următorii ani și locuitorii din Găgăuzia și Taraclia datorită activităților realizate prin intermediul programului SARD.

Finanțat de Uniunea Europeană, cu 6,5 milioane de Euro, și implementat de PNUD, programul SARD își propune ca, în perioada 2016-2018, să intensifice colaborarea între autoritățile centrale şi cele locale, precum şi între organizațiile regionale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, în scopul stimulării dezvoltării social-economice a regiunii și a Republicii Moldova în ansamblu.